Naziv: HAMER

Adresa: Sutjeska 31

Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Vlasnik: Vukić Dragiša

Telefon: 023/829-427

Naziv: RAĐO GRADNJA

Adresa: Vovođanska 9 a

Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Vlasnik: Đurđević Radan

Telefon: 063/5375382

Naziv: KNJIGOVODSTVENI BIRO MILIĆEVIĆ

Adresa: Vojvođanska 24

Delatnost: Računovodstveni,knjigovodstveni poslovi

Vlasnik: Danica Milićević

Telefon: 023/829-023

Naziv: KNJIGOVODSTVENI BIRO KOLAK

Adresa: Trebinjska 7

Delatnost: Računovodstveni,knjigovodstveni poslovi

Vlasnik: Svetlana Kolak

Telefon: 023/829-086

 

Naziv: CAFFE BAR LATTE FINESTRA

Adresa: Sutjeska 12

Delatnost: Usluge pripremanja i posluživanje pića

Vlasnik: Milisav Jovanović

Telefon: 069/3116693

mail:

sajt: www.facebook.com/lattefinestra

Naziv: MS BIRO

Adresa Maršala Tita 9

Delatnost: Računovodstveni,knjigovodstveni poslovi

Vlasnik: Mirjana Jovanović

Telefon: 023/829-260

mail:

sajt: