Naziv: VILA

Adresa: Maršala Tita 82

Delatnost: Trgovina na malo

Vlasnik: Sirar Zorica

Telefon:023/833-432

Naziv: GORDANA

Adresa: Maršala Tita bb

Delatnost: Trgovina

Vlasnik: Bosnić Gordana

Telefon: 060/0833488

Naziv: FONTANA

Adresa: Maršala Tita 48

Delatnost: Ugostiteljstvo

Vlasnik: Radenko Brkić

Telefon:

Naziv: VAR KOMERC

Adresa: Maršala Tita 80 a

Delatnost: Postavljanje vodovodnih,kanalizacionih,grejnih sistema

Vlasnik: Dragan Salak

Telefon: 023/833-133